Política de venda i cancel·lació

Objeto Social

Pedratour, S. L., té com a activitat la creació i explotació d'activitats esportives culturals i lúdiques permanentment o ocasionalment, comercial a l'engròs i al detall de tota classe d'articles esportius, de confecció, de regal i, publicitaris.

Identificació

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l'entitat titular del web: www.cavallsdelvent.com

Denominació Social: Pedratour, S. L.

Domicili: C/ Ciutat, 16 08600 Berga

Teléfono: 93 821 51 11

E-mail: reserves@cavallsdelvent.com

CIF: B66498791

El present document té per finalitat informar sobre les condicions de la reserva regulades per CAVALLS DEL VENT (des d'ara el Portal).

A través d'aquest Portal pretenem posar a la seva disposició informacioÌ ?? n sobre la ruta de cavalls del Vent en format Trekking o amb bicicleta de muntanya..

Al Portal trobaran informació sobre la disponibilitat dels refugis, tarifes, recerca d'allotjament per la seva localització geogràfica o serveis oferts, i també es tramitar directament les reserves en liínea.

La contractació efectiva es conclou amb el pagament del dipòsit a cavalls del Vent en concepte de l'import íntegre del forfet contractat i 15 € per persona i allotjament contractat, així com assegurances de cancel·lació i accidents.

La utilització d'aquest Portal, així com dels serveis i productes que en ell es disposen, suposen l'acceptació de la política de privacitat i de les presents condicions en la seva última versió. Per això, aconsellem que procedeixi a la lectura d'aquestes condicions, abans de tramitar la seva reserva, cada vegada que accedeixi a la nostra pàgina web ja que el Portal es reserva el dret de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment part d'aquestes condicions .

CLAUSULAT

La tramitació de les reserves a través del Portal està subjecta a les següents clàusules:

1. Manifestacions: Vostè manifesta (i) disposar de plena capacitat per efectuar la reserva, manifestant que entén i comprèn la totalitat de les condicions que es troben al Portal (ii) que les dades subministrades quan s'efectua la reserva són veritables, completes i concisos (iii) que confirma la reserva feta, és a dir, les dates indicades, el nombre de de persones i l'allotjament escollit.

El responsable de la reserva principal, manifesta disposar de facultats per a la tramitació de la reserva en nom dels restants beneficiaris del viatge integrats en el mateix localitzador de reserva i, igualment, declara conèixer i acceptar tot el ressenyat en les presents condicions.

2. Mapa del Portal: Únicament es troben compreses al Portal aquelles pàgines que figuren dins el mapa.

3. Accés al Portal: L'accés a aquesta pa & Igrave; ?? pàgina web és responsabilitat de l'usuari.

4. Realització de la reserva a través del Portal:

4.1. Les reserves realitzades per vostè a través del Portal quedaran subjectes als termes i condicions de contractació de Cavalls del Vent

4.2. Les presents condicions, li seran posades de manifest a la pantalla per a la seva acceptació abans de fer la reserva.

4.3. El procés de reserva al Portal es realitza mitjançant la secció "Reserves" i es desenvolupa mitjançant els següents passos:

  1. Elecció de data
    2) Elecció del nombre de nits
    3) Elecció del nombre de places.

4) Elecció del tipus de forfet.

5) Passatgers.

5.1.) Identificació del responsable de la reserva.

5.2.) Introducció dades del Responsable de la reserva.
5.3.) Introducció dades dels altres passatgers.

6) Confirmació de la reserva.

7) Formalització.

5. Cancel�lacions de les reserves

Per cancel·lar les reserves, els usuaris poden posar-se en contacte amb la Central de reserves de cavalls del Vent. telefònicament o personant-se en ella, per comunicar la cancel·lació de la seva plaça o de la reserva.

Cavalls del Vent S.L. retindrà l'import íntegre del Forfet seleccionat i de les assegurances contractades.

El refugi retindrà el següent percentatge de la bestreta:

El 25% si anul·la abans de 15 dies de la data reservada.

El 50% si anul·la entre 15 i 7 dies de la data reservada.

El 100% si anul·la última setmana.

6. Acceptació́n

La formalització de la reserva implica necessàriament que són expressament acceptades per Vostè (i) les presents condicions, i (ii) la política de privacitat del portal. Així mateix, Per a qualsevol dubte o controvèrsia en el compliment, interpretació o resolució, les parts se sotmeten als jutjats i tribunals de la Seu d'Urgell (Espanya).

Catalunya, Barcelona és molt més, Prineus Barcelona, Biosphere Committed Company